Dr. med.
Armin Jansen

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie – Angiologie

Dr. med.
Herbert Probst

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

Dr. med.
Stefan Reisdorff

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

Michael Patriki

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie – Angiologie

Dr. Anne Langkau

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

Dr. Werner Nickl

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

Prof. Dr. med.
Hartmut Karl Gülker

Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie
(ausschließlich privatärztlich tätig)